Pracujecie nad materiałami zastępczymi, które można by stosować do wypełniania ubytków w kościach. Kości nie są w stanie się zregenerować same?

Dobre pytanie. Kości mają rzeczywiście taką zdolność regeneracyjną, one się nam pięknie regenerują bez tworzenia tkanki bliznowatej. Nie jest to zupełnie problematyczne w przypadku małych dzieci, w przypadku osób młodych, kiedy mamy te zdolności regeneracyjne na wysokim poziomie. Problem pojawia się wówczas, kiedy mamy do czynienia z osobami starszymi, kiedy te zdolności regeneracyjne są już zaburzone. Problem pojawia się również wtedy, kiedy mamy do czynienia z większymi ubytkami kostnymi. Wówczas tkanka kostna nie jest w stanie sobie sama z nimi poradzić i musimy ją wspomóc. Lekarze wspomagają ją poprzez implementowanie substytutów kostnych, czyli materiałów kościozastępczych, które mają służyć jako rusztowania pomagające odbudowę naszej naturalnej tkanki kostnej.

Naukowcy Zespołu Bioceramicznego Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, który jest obecnie kierowany przez profesor Anetę Zimę od wielu lat pracuje nad takimi materiałami. Teraz pojawił się właśnie ten grant NCN-u i pani granule. Na czym polega wyjątkowość tego biomateriału, nad którym pani pracuje?

Będziemy opracowywać materiały w formie takich hybrydowych granul, materiały hybrydowe, które będą składały się z metylocelulozu i hydroksyapatytu. Hydroksyapatyt jest o tyle wyjątkowy, że jest bardzo zbliżony pod względem składu chemicznego do nieorganicznego składnika naszej naturalnej tkanki kostnej. W związku z tym biomateriały na jego bazie są szeroko stosowane w medycynie. Uważane są za biozgodne. Taki materiał hybrydowy zawierający hydroksyapatyt i metylocelozę, który jest otrzymywany w na drodze syntezy, którą opracowaliśmy w naszym laboratorium posiada zdolności do samoorganizacji i on organizuje się formę właśnie takich granul. My dodatkowo materiał ten w obrębie tego grantu będziemy wzbogacać w polimer o działaniu antybakteryjnym oraz bakteriobójczo działającą miedź. Mamy nadzieję, że opracowany w ten sposób biomateriał będzie nie tylko biozgodny i bioaktywny, ale będzie również posiadał właściwości antybakteryjne.