Więcej informacji na temat Forum III Wieku można znaleźć na stronie internetowej WWW.FORUMTRZECIEGOWIEKU.PL.