"Dzięki temu eksperymentowi wiemy na jakich dystansach przemieszcza się ten  płaz i czy jest w stanie przepłynąć Wisłę. To m.in te dane pozyskujemy z czipów" - mówi dr Katarzyna Kurek z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.

Ropucha jest gatunkiem żyjącym nawet do 20 lat, więc zainstalowanie czipów  pozwala na wieloletni monitoring poszczególnych osobników. Dzięki instalacji mikrourzadzeń wiemy skąd i na jakie odległości migrują te płazy. To w kwietniu właśnie  starają się dotrzeć do siedlisk rozrodczych, żeby  odbyć gody i złożyć jaja. Dzięki pilotażowemu badaniu już wiadomo, że są w stanie przepłynąć Wisłę. Ponieważ mikroczipy pozostaną w ropuchach do końca ich życia, można będzie w trakcie migracji sprawdzać ilu i którym osobnikom udało się wrócić do miejsc zimowania.  Chociaż postęp w technologii, takiej jak radiotelemetria czy genetyka dały większą wiedzę na temat ekologii płazów,to ich trasy migracji  są nadal słabo poznane. W przypadku ropuchy szarej, gatunku przemieszczającego się nawet do  3 kilometrów, nadal nie poznano dokładnie  procesów związanych z przekraczaniem naturalnych barier.