GDZIE MOŻESZ UZYSKAĆ PROFESJONALNE WSPARCIE

Centrum dla Rodzin

ul. Głowackiego 4,11-12, Kraków

Tel. 887-202-913

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Józefińska 14, Kraków

tel. 12 616 54 27

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

ul. Radziwiłłowska 8b, Kraków

tel. 12 421 92 82

Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

ul. Rozrywka 1, Kraków

tel. 12 411 41 21

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Os. Krakowiaków 46, Kraków

tel. Tel. 12 425 81 70, 12 644 45 05

[email protected]Fundacja Centrum Praw Kobiet

ul. Dunajewskiego 5, wejście D 1 piętro, Kraków

tel. 780-079-988

[email protected]Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Krakowa

Tel. 728 366 319 (rejestracja w godz. 7:30-16:00)

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

ul. Kapelanka 60,Kraków

tel. 12 421 22 88Całodobowy Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,,Niebieska Linia”

Tel.   800 120 002Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Tel. 116 111