Windy są najbezpieczniejszym środkiem transportu ludzi - w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie zdarzył się żaden wypadek śmiertelny wśród pasażerów jadących winą.  Przez ostatnie 5 lat w oddziale krakowskim zanotowano 3 incydenty, gdy kabina przejechała poza żądany przystanek lub pasażer został poszkodowany wkładając palce miedzy drzwi automatyczne.

Urząd Dozoru Technicznego przypomina o obowiązku regularnych przeglądów i konserwacji wind.

A o szczegółach rozmawiają Andrzej Rozlach, dyrektor krakowskiego Oddziału UDT i Marzena Florkowska.