Oczyszczalnie ścieków często borykają się z trudnościami związanymi z utrzymaniem stałej jakości ścieków oczyszczonych oraz z oceną prawidłowości funkcjonowania oczyszczalni. Odprowadzanie ścieków oczyszczonych o niedostatecznej jakości powoduje narażenie oczyszczalni na kary, oraz negatywnie oddziałuje na ekosystemy wodne. Dzięki wynalazkowi opracowanemu w Głównym Instytucie Górnictwa  możliwe jest kontrolowanie stanu osadu czynnego oraz przeprowadzanie analiz jego toksyczności.

Z Marcinem Głodniokiem z Głównego Instytutu Górnictwa rozmawiała Ewa Szkurłat