Zapis rozmowy Bartłomieja Bujasa z Barbarą Golanko

Pani dyrektor, jaka jest różnica między mężem zaufania a obserwatorem społecznym?

Mąż zaufania jak również obserwator społeczny może obserwować przebieg głosowania w obwodowej komisji wyborczej. Przy czym mężów zaufania do pracy przy takiej komisji, do obserwacji wskazują komitety wyborcze, natomiast obserwatorów społecznych wszelkie zarejestrowane na terenie naszego kraju fundacje, stowarzyszenia, ale tylko te, które statutowo zajmują się szeroko pojętą demokracją, rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Kiedy oni mogą przyjść do komisji i uczestniczyć w tych wyborach?

Mogą w każdym momencie w trakcie trwania wyborów, przeprowadzania wyborów pojawić się w takim lokalu wyborczym. Przy czym powinni wylegitymować się odpowiednim zaświadczeniem, które właśnie wystawia albo komitet wyborczy, albo uprawniona fundacja bądź stowarzyszenie.

Mąż zaufania nagrywać może jeżeli to wcześniej zostanie zgłoszone a obserwator społeczny?

Obserwator społeczny nie może.

Ilu przedstawicieli liczy komisja wyborcza, jakie oni mają funkcje poza przebiegiem głosowania, kiedy te karty wydają? Co jeszcze muszą zrobić?

Generalnie od 7 do 13 członków liczy obwodowa komisja wyborcza. Zaczynają pracę już tak naprawdę dzień przed, gdzie już powinni w zasadzie na budynku lokalu wystawić kartkę i poinformować, kiedy prace w następnym dniu się rozpoczynają. To też jest taki klarowny sygnał dla mężów zaufania, kiedy tak naprawdę mogą po prostu zacząć swoją pracę. Muszą czuwać nad przestrzeganiem prawa wyborczego w lokalu wyborczym, następnie ustalają wyniki głosowania oraz przekazują protokoły właściwej okręgowej komisji wyborczej.