Misją Programu Fulbrighta, działającego od 1946 r., jest budowanie światowego pokoju poprzez wspieranie współpracy na rzecz rozwoju nauki, kultury oraz relacji międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami. Pokazuje on jak wielka siła do zmiany tkwi w środowiskach akademickich. Wymiana, wiedzy i umiejętności, inwestowanie w edukację, prowadzą do zmian światopoglądu całych społeczeństw i w efekcie do globalnej stabilności i pokoju. Program Fulbrighta w Polsce działa dzięki dotacjom Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych.