Interferometria plamkowa wyznacza rozkład odkształceń na badanej powierzchni na podstawie analizy prążków powstałych poprzez interferencję dwóch wiązek światła.Urządzenie jest bardzo precyzyjne, bada odkształcenia z dokładnością do nanometra. Jest wykorzystywane m.in. do analizy powierzchni drewnianych, wykrywa odkształcenia i rozwarstwienia materiałów, pęknięcia farby. Dzięki pomiarom można śledzić narastanie zniszczeń w obiektach zabytkowych. Dr Leszek Krzemień z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN badał interferometrem plamkowym najważniejsze obiekty zabytkowe w Polsce - "Damę z gronostajem" Leonarda da Vinci czy "Sąd ostateczny" Hansa Memlinga.