Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Audycja z dn.30.08.2020 r.

( fot. Lonio17/Wikipedia)

 

INTERNETOWA ZAGADKA HISTORYCZNA (30.08.)

 

1 września 1939 r. o godz. 4.45 niemiecki pancernik "Schleswig - Holstein" rozpoczął ostrzał Wojskowej Składnicy Tranzytowej na półwyspie WESTERPLATTE.

W latach 1926-1939 była to eksklawa Rzeczypospolitej Polskiej od południowego wschodu granicząca z Wolnym Miastem Gdańskiem.

mjr H.Sucharski 1939 fot. Wikipedia

 

Od 1938 r. komendantem składnicy był urodzony w GRĘBOSZOWIE koło Dąbrowy Tarnowskiej major Henryk Sucharski, a dowódcą załogi wartowniczej – kapitan Franciszek Dąbrowski, zmarły w 1962 r. w KRAKOWIE.

Obrona Westerplatte trwała do 7 września.

W czasie walk poległo co najmniej piętnastu polskich żołnierzy, a ci którzy przeżyli, po kapitulacji trafili do niemieckich obozów jenieckich, gdzie przebywali do 1945 roku.

Proszę wymienić co najmniej jeden obóz, dziś w miejscowości znajdującej się na terenie Polski, w którym był więziony major Henryk Sucharski.

 

 

ADRES INTERNETOWY: regionalne@radiokrakow.pl

                                     do wtorku 1.09.2020 r.

 

UPOMINKI:

książka DARIUSZA KALIŃSKIEGO " Prawda o tym, jak Rosjanie wbili nam nóż w plecy we wrześniu 1939 roku".

książka PRZEMYSŁAWA BENKENA " Tajemnica śmierci Jana Rodowicza ANODY".

numery 22 i 23 rocznika "ALMANACH KĘCKI" wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Kęt.

płyta CD "Godni pamięci - znani i nieznani" cz III -prof. Stefan Witold Alexandrowicz (PAU) prezentuje sylwetki polskich uczonych

album "SACHA STAWIARSKI. MALARSTWO" artysty tworzącego w Polsce i we Francji, wywodzącego się z Ziemi Miechowskiej

 


 

 

"ALMANACH KĘCKI" jest Rocznikiem Społeczno - Kulturalnym wydawanym przez Towarzystwo Miłośników Kęt.

Współredaktorem najnowszego XXIII numeru jest ŁUKASZ GIERUSZCZAK - dyrektor Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach.

W tym numerze czytelnicy odnajdą jego artykuł poświęcony botanikowi w habicie, który przez 38 lat związany był z kęckim klasztorem franciszkańskim.

O. AMBROŻY TRAUSYL (1809 - 1889) urodził się na Morawach w HOLICACH koło Ołomuńca. Zanim osiadł w Kętach przebywał w klasztorach w Wieliczce, Rawie Ruskiej. Przemyślu i Bieczu.

(fot.ze zbiorów Muzeum w Kętach)

 

Podczas pobytu w klasztorze w Kętach O.Ambroży Trausyl rozwijał swoje botaniczne, naukowe zainteresowania.

Był także zapalonym taternikiem.

Posłuchaj !

 


 

 

Rynek w Starym Sączu (fot. Pankrzysztoff/Wikipedia)

 

Znawca dziejów Krakowa i Galicji MICHAŁ KOZIOŁ przypomina sylwetkę SZCZĘSNEGO MORAWSKIEGO (właściwie Feliks Jan Szczęsny Murawski) urodzonego w RZESZOWIE w 1818 r. a zmarłego w STARYM SĄCZU w roku 1898 r.

To historyk, pisarz, malarz i etnograf. Był uczestnikiem Wiosny Ludów we LWOWIE, angażował się też w Powstaniu Styczniowym.

Przez 40 lat mieszkał na Sądecczyźnie, osiadł w STARYM SĄCZU i napisał pierwszą, fundamentalną dla badaczy monografię tego regionu.

Inne jego książki to m.in. Arianie polscy (1906) (opis losów braci polskich na Pogórzu Karpackim), Sądecczyzna za Jagiellonów z miasty spiskiemi i księstwem oświęcimskiem, Pra-Sławianie i pra-Łotwa, Świat boży i życie na nim (1871), Wyrazy fenickie w mowie polskiej (1885).

Posłuchaj jak Szczęsny Morawski połączył historię starożytnych Fenicjan z wypasem owiec w Karpatach!

 


 

Obraz Michała Chylewskiego (photoblog.pl/olsztynianin)

 

Historyk MIECZYSŁAW CZOSNYKA, redaktor naczelny "ROCZNIKA TARNOWSKIEGO" omawia dzieje rodu CHYLEWSKICH herbu Jastrzębiec, pochodzącego z Wielkopolski.

Chylewscy od II połowy XVIII w. byli obecni w Małopolsce.

LEON CHYLEWSKI kapitan wojsk polskich, w 1783 r. swoje szlachectwo potwierdził w sądzie ziemskim w CZCHOWIE, a jego syn MICHAŁ CHYLEWSKI (1787 - 1843) uczestnik Powstania Listopadowego i malarz, urodził się w SZCZUROWEJ.

 

Pionier tarnowskego przemysłu maszynowego IGNACY CHYLEWSKI w stroju Powstańca Styczniowego.( fot.wikimedia)

 

Z TARNOWEM związany był najmłodszy syn Michała, IGNACY CHYLEWSKI (1844 - 1900), uczestnik Powstania Styczniowego, który osiadł w tym mieście około roku 1870.

Czym się wówczas zajmował? Jak zapisał się w kronikach miasta Tarnowa?

Posłuchaj!

 


 

 

(fot.Wikipedia)

 

JADWIGA PILCH kustosz Muzeum Orawski Park Etnograficzny w ZUBRZYCY GÓRNEJ przypomina losy PIOTRA BOROWEGO (1858 – 1932).

Ten chłop, samouk, urodził się w RABCZYCY (dziś na Słowacji) w 1858 r.

Rabczyce ( Republika Słowacji)  fot. xivo/Wikipedia

 

Od 19 marca do 15 kwietnia 1919 roku wraz z Wojciechem Halczynem i księdzem Ferdynandem Machayem był członkiem polskiej delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu i do prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona w sprawie przyłączenia Orawy i Spisza do Polski.

Woodrow Wilson ( 1856 - 1924)  fot. Harris&Ewing/Wikipedia

 

Gdy jego rodzinne Rabczyce pozostały w granicach Czechosłowacji przeniósł się do LIPNICY WIELKIEJ.

"Orawski Gazda", "Apostoł Orawy" - Piotr Borowy szerzył na Orawie wiarę katolicką, kulturę polską i patriotyzm.

Posłuchaj!

Kotlina Orawska ( fot. Jerzy Opioła/Wikipedia)

 


 

fot.http://wladyslawfront.pl/

 

WŁADYSŁAW FRONT urodził się w 1902 r. w ZAWOI na osiedlu Jaworskie, a po zawarciu małżeństwa przeniósł się do STRYSZAWY na osiedle Siwcówka, gdzie mieszkał aż do śmierci w 1982 r.

To nieprofesjonalny malarz, pozostający w nurcie realizmu naiwnego, kopista i pejzażysta, portrecista przyrody, z zamiłowania ogrodnik, honorowy przewodnik babiogórski, z potrzeby zdun, murarz i kamieniarz.

fot.http://wladyslawfront.pl/

 

W czasie II wojny światowej dom, który wybudował po ożenku, Niemcy zajęli na placówkę graniczną.

Wszak między Stryszawą a Zawoją przebiegała granica między III Rzeszą a Generalną Gubernią.

O życiu i twórczości Władysława Fronta opowiada jego najmłodsza córka ZOFIA JAKUBOWSKA.

Posłuchaj!

Klasztor Sióstr Zmartwychwstanek na Siwcówce w Stryszawie.

(fot. Lotek70/Wikipedia)

 

 

 

Autor:
Jan Stępień

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

1915980

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię