Goście:

Tomasz Małodobry - Fundacja rozwoju Centrum Macierz Polonii

Piotr Brodziński - Fundacja Wiedza