Rozhovor s profesorkou Mariou (Marylou) Papierz, jednou zo spoluautoriek dvojzväzkového slovensko-poľského slovníka o tom, ako slovníky vznikali v „analógovej ére“ a aké je to dnes, a v neposlednom rade aj o tom, kedy budeme môcť používať nový poľsko-slovenský slovník, na ktorom už pracuje viacčlenný kolektív. Vypočujte si náš rozhovor.