Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Antygrawitacja w tarnowskim BWA

Blisko 20 twórców: grafików, malarzy, rysowników, rzeźbiarzy, instalatorów, artystów video w większości absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zmierzyło się z wyzwaniem antygrawitacji- pojęcia, które odsyła do świata fikcji i fan­tastyki naukowej. Efekty zobaczyć można na wystawie "Antygrawitacja" prezentowanej w galerii BWA w Tarnowie . O antygrawitacji w sztuce i Jolanta Drużyńska rozmawiała z kuratorami wystawy Dominiką Borek i Przemysławem Pokrywką oraz z dyrektorką tarnowskiego BWA Ewą Łączyńską - Widz

Fot. Przemysław Sroka/archiwum BWA Tarnów

 

Pomysł zorganizowania wystawy Antygrawitacja wynika z obserwacji działań współczesnych artystów. Powtarzające się motywy, jak choćby te inspirowane sztuką science-fiction, ale nie tylko, zdają się wpisane w ich aktualne zainteresowania. Przyjmując formułę wystawy zbiorowej mamy na celu prezentację szerokiego spektrum działań artystów-naukowców. Zbioru rozmaitych artystycznych narracji mających u swej podstawy rodzaj porzucenia realizmu, w których uwidoczniła się potrzeba ukazania rzeczywistości o odmiennym „prawie ciążenia”. W działaniach tych upatrywać można portret współczesnego człowieka, podejmującego próbę wejścia w inny, wyimaginowany wymiar, chcącego przekroczyć barierę ograniczeń materii.

 

Fot. Przemysław Sroka/archiwum BWA Tarnów


Projekt Antygrawitacja poza podejmowanym aspektem artystycznym i badawczym, realizującym się w formie wystawy oraz publikacji, ma stanowić pole obserwacji umożliwiające podjęcie próby interpretacji i formułowania pytań oscylujących wokół myśli futurologicznej i antropologicznej. Zestawienie różnorodnych dzieł artystów stwarza potencjał dla nakreślenia wielowymiarowych kontekstów, bądź to rozumianych dosłownie, bądź metaforycznie, zawierających się w pojęciu „antygrawitacji”[...]
Szerokie spektrum działań artystycznych scalonych motywem przewodnim wystawy – „stanem antygrawitacji”, z jednej strony tworzy signum świadomości współczesnego człowieka, sygnalizującego znaczące punkty ewolucji myśli ludzkiej, z drugiej – implikuje filozoficzne, antropologiczne pytania o kondycję ludzkiej egzystencji.

 

Fot. Przemysław Sroka/archiwum BWA Tarnów

 

artyści: Dominika Borek, Piotr Bożyk, Magdalena Daniec, Tomasz Daniec, Piotr Idzi, Katarzyna Karpowicz, Marcin Kowalik, Łukasz Murzyn, Bartek Otocki, Łukasz Pazera, Marcin Pazera, Przemysław Pokrywka, Marek Rachwalik, Studio 2: Beata Kotnowska/Dariusz Vasina, Zofia Szczęsna, Krzysztof Tomalski, Tomasz Winiarski, Bartosz Zaskórski

kuratorzy: Dominika Borek, Przemysław Pokrywka

 

 

Antygrawitacja - BWA Tarnów   5.03-11.04.2021

 

mat.pras./jd

Autor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię