Radio Kraków
  • A
  • A
  • A
share

Andegawenowie i ich rządy w Europie Środkowej

Jej przedstawiciele tytułowali się m.in. władcami Andegawenii, Prowansji, królami Sycylii, Neapolu, Albanii, Węgier, Chorwacji i Polski. Granice stworzonego przez francuską dynastię Andegawenów państwa, odziedziczonego potem przez Jagiellonów, a następnie przez Habsburgów, stały się później natchnieniem dla kulturowych i politycznych dążeń Europy Środkowej. O rządach Andegawenów w Europie Środkowej i konsekwencjach ich polityki, o Ludwiku Węgierskim i jego córce Jadwidze, a także o międzynarodowej konferencji przypominającej dziedzictwo Andegawenów w historycznej odsłonie Koła Kultury mówili prof. Maciej Czerwiński, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UJ oraz mediewista prof. Andrzej Marzec z Instytutu Historii UJ. Program prowadziła Jolanta Drużyńska.

Elżbieta Bośniaczka z córkami Katarzyną, Marią i Jadwigą. Wizerunek na skrzyni św. Symeona przechowywanej w kościele św. Symeona w Zadarze. / Fot. Instytut Filologii Słowiańskiej UJ

J.Drużyńska rozmawia z M.Czerwińskim i A.Marcem

Kraków i Zadar uważane są za najbardziej wysunięte na północ i najbardziej na południe miasta dominium Andegawenów w Europie Środkowej. Znakiem świadczącym o tej zjednoczonej pod Andegawenami przestrzeni jest skrzynia św. Symeona przechowywana w kościele św. Symeona w Zadarze.

W tym wspaniałym dziele sztuki jest kilka szczególnych obrazów, które przyciągają uwagę. Jednym z nich jest przedstawienie przybycia króla Ludwika Wielkiego, zwanego w Polsce Ludwikiem Węgierskim do Zadaru . Drugim jest przedstawienie jego żony Elżbiety Bośniaczki – córki bana Bośni Stefana II i Elżbiety kujawskiej ( z dynastii Piastów ). Towarzyszą jej trzy córki: Katarzyna, Maria i Jadwiga. Ta ostatnia wkrótce zostanie królową Polski, a wraz z jej małżeństwem z Wielkim Księciem Litewskim zapoczątkowana zostanie dynastia Jagiellonów, z której w ciągu dwóch stuleci wyłoni się wielu monarchów nie tylko Rzeczypospolitej Obojga Narodów ale także Królestwa Czech i Królestwa Węgier (a tym samym Królestwa Chorwacji). Ten wizerunek na skrzyni w Zadarze stał się punktem wyjścia do dyskusji badaczy: historyków, historyków sztuki i literatury uczestników międzynarodowej konferencji zat. „Dziedzictwo dynastii Andegawenów w Europie Środkowej". Konferencja została zorganizowana w październiku 2023 roku przez Instytut Filologii  Słowiańskiej UJ, Zamek na Wawelu i Uniwersytet w Zadarze,

Głównym celem konferencji jest podkreślenie znaczenia dziedzictwa Andegawenów w krajobrazie kulturowym i tekstach kulturowych Europy Środkowo-Wschodniej – zarówno w przeszłości, jak i współcześnie.

skrzynia św. Symeona  / fot. Instytut Filologii Słowiańskiej Uj

skrzynia św. Symeona / fot. Instytut Filologii Słowiańskiej Uj

650 lat temu urodziła się Jadwiga Andegaweńska, królowa Polski, żona pierwszego władcy z dynastii Jagiellonów, święta Kościoła Katolickiego, wielka fundatorka i odnowicielka Akademii Krakowskiej, dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W żyłach Jadwigi płynęła nie tylko królewska krew francuskiej dynastii Andegawenów (d’Anjou), polskich Piastów czy Habsburgów, ale również bośniackich banów i serbskich królów. Matka Jadwigi, Elżbieta Bośniaczka (1340-1387) była córką bana Bośni Stefana II Kotromanicia (zm. 1353) oraz praprawnuczką króla Serbii Stefana Dragutina z dynastii Nemanjiciów (1252-1316). Związki Jadwigi z innymi krajami słowiańskimi na tym się jednak nie kończą. Dynastia Jagiellonów, która powstała dzięki jej małżeństwu z Władysławem Jagiełłą, wydała królów Czech i Węgier – Władysława II Jagiellończyka (1456-1516) i jego syna Ludwika (1506-1526). Królowie Węgier byli jednocześnie władcami Królestwa Chorwacji, będącego autonomiczną jednostką Korony św. Stefana.

Obraz z wawelskiej kolekcji: Aleksander Lesser, Jadwiga przypatrująca się wjazdowi Jagiełły na zamek krakowski ( fot. Instytu Filologii Słowiańskiej UJ)

Obraz z wawelskiej kolekcji: Aleksander Lesser, Jadwiga przypatrująca się wjazdowi Jagiełły na zamek krakowski ( fot. Instytu Filologii Słowiańskiej UJ)

  mat prasowe  IFS UJ / jd

Autor:
Jolanta Drużyńska

Wyślij opinię na temat artykułu

Najnowsze

Kontakt

Sekretariat Zarządu

12 630 61 01

Wyślij wiadomość

Dodaj pliki

Wyślij opinię