Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie” rozpoczęta wiosną tego roku, to przebudowa 20 km wałów na terenie trzech dzielnic Krakowa: Podgórza, Czyżyn i Nowej Huty. Inwestycja obejmie również część gminy Wieliczka i ma skutecznie zabezpieczyć Kraków i jego okolice przed powodzią. 

W ramach inwestycji powstaną:

  • Odcinek 1 - lewy wał rzeki Wisły od mostu Wandy do stopnia Przewóz wraz z wałami cofkowymi rzeki Dłubni;
  • Odcinek 2 - lewy wał rzeki Wisły od stopnia Przewóz do Suchego Jaru;
  • Odcinek 3 - prawy wał rzeki Wisły od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz;

 

Zmodernizowane wały przeciwpowodziowe będą chronić 40 tysięcy mieszkańców oraz ich mienie na obszarze 31 km².

Poza Wisłą, przez obszar miasta przepływa szereg mniejszych rzek i potoków o łącznej długości ok. 100 km, które również stwarzają zagrożenie zalaniem lub podtopieniem. Obszar miasta pokrywa sieć rowów melioracyjnych o łącznej długości ok. 190 km, których niedrożność może powodować podtopienia. Lokalne podtopienia np. dróg mogą być także  wynikiem gwałtownych i intensywnych opadów deszczu nad Krakowem i nie muszą mieć związku z przepełnieniem koryt rzek i mniejszych cieków wodnych. W takich przypadkach sytuację może poprawić modernizacja istniejącej kanalizacji opadowej lub budowa nowej.