- Niemcy zajmują Białystok. W planach polskiego Naczelnego Dowództwa miasto nie było przewidziane jako punkt oporu. Jednak dowódcy skromnych sił, które zebrały się w mieście postanowili zorganizować obronę, która trwała kilka godzin - po czym oddziały polskie wycofały się. Nikt wówczas nie wiedział, że na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, Białystok miał przypaść Armii Czerwonej.

- Gen. Rundstedt przygotowuje kontruderzenie 8 Armii Wehrmachtu nad Bzurą. W widłach Wisły i Bzury znajduje się prawie 200 tys. żołnierzy z Armii Pomorze i Poznań nieustannie bombardowanych przez Luftwaffe. Oddziałom gen. Kutrzeby pozostaje teraz jedynie wywalczenie sobie drogi odwrotu do Warszawy, co nie jest takie proste. Sam generał tak napisał o tym dniu: "Wszystko będzie zależać od tego, w jakiej mierze, główne narzędzie bitwy - to jest człowiek, wytrzyma fizycznie i psychicznie podwójny cios: z ziemi i powietrza. Wchodzimy w 15 dzień wojny i jeszcze dotąd nie nauczyliśmy się właściwie reagować na broń pancerną i nie nauczyliśmy się jej zwalczać". Bitwa nad Bzurą wkraczała w decydującą fazę.

- Niemiecka 3 Dywizja Piechoty, po skutecznych kontratakach polskich dywizji pod Płockiem zdecydowała się na wycofanie czołowych oddziałów znad Wisły. Uniemożliwiło to Niemcom rozwinięcie działań na północnym obszarze bitwy nad Bzurą i uderzenie na tyły oddziałów gen. Kutrzeby.

- Niemiecy zamknęli pierścień okrążenia wokół Warszawy od wschodu. Do atakującej z Prus Wschodnich 3 Armii, dołączyły teraz jednostki, które w czasie dwóch poprzednich dni przeprawiły się przez Wisłę na południe od Stolicy. Obrońcy wycofują się ze wschodnich dzielnic miasta. Niemcy atakują Warszawę od strony Grochowa. Dzięki ofiarności 21 pułku piechoty "Dzieci Warszawy" uderzenie niemieckie zostaje całkowicie zatrzymane.

- Korpus pancerny Guderiana drugi dzień bezskutecznie atakuje cytadelę w Brześciu. 

- Wojska niemieckie zajęły Przemyśl - Niemcy byli przekonani, że miasta broniło pięć polskich dywizji - tymczasem załogę Przemyśla stanowiło 7 batalionów, czyli niespełna dwa pułki. Trzydniowa obrona pozwoliła generałowi Sosnkowskiemu na sformowanie Grupy Operacyjnej, złożonej z dwóch dywizji, które ruszyły przez lasy janowskie na odsiecz Lwowa. Pod Janowem 11 Dywizja Piechoty rozbiła zmotoryzowany pułk SS "Germania".

- Tymczasem w obronie Lwowa, Brygada płk Maczka po całodziennych walkach odbija wieś Zboiska, co zmniejsza nieco niemiecki nacisk na miasto.

- Nową kwaterą polskiego naczelnego dowództwa staje się Kołomyja - położona kilkanaście kilometrów od granicy rumuńskiej.

- Hitler mianuje prezesa Niemieckiej Akademii Prawa, dr Hansa Franka Szefem Administracji na okupowanych terenach polskich. Tego dnia dyktator przebywał w Jarosławiu, gdzie oglądał żołnierzy przerzucających most pontonowy przez San.

- Internowany, pod presją Berlina i Moskwy, polski okręt podwodny "Orzeł". Pozostaje w porcie w Tallinie. Estończycy rozpoczynają demontaż wyposażenia i uzbrojenia jednostki, ale polscy marynarze sabotują pracę a jednocześnie układają śmiały i ryzykowny plan ucieczki.