Nie ma pewności co do czasu powstania cerkwi. Najczęściej podaje się XVII wiek, jednak ostatnie badania konserwatorskie mogą wskazywać na wiek XVI. To świątynia trójdzielna i zorientowana. We wnętrzu zachowało się bogate późnobarokowe wyposażenie z XVIII i XIX wieku. Ikonostas i polichromia są dziełem z 1903-1904 roku autorstwa Michała Bogdańskiego z Jaślisk. Za snycerkę był z kolei odpowiedzialny Andrzej Szajna z Rymanowa.

W 2013 roku wybrane świątynie w polskim i ukraińskim łuku Karpat, w tym także ta w Kwiatoniu, zostały wpisane na listę UNESCO. Obecnie obiekt służy wspólnocie kościoła rzymskokatolickiego. Wspólnota greckokatolicka w razie potrzeby również może z niego korzystać.

Skarby Małopolski w Radiu Kraków, sobota 2 września o 18:08. Gość audycji: Jan Hyra, lokalny przewodnik. Zaprasza Magdalena Zbylut-Wiśniewska.