Na ekspozycji stałej można obejrzeć tkaniny i naczynia liturgiczne z kolekcji bożogrobców, wystawę poświęconą powstaniu styczniowemu oraz galerię portretów miechowskich proboszczów. Aktualne wystawy czasowe są poświęcone stuleciu klubu Pogoń Miechów, okresowi PRL-u oraz historii ziemiaństwa na ziemi miechowskiej.

Gość audycji: Marcin Florek, dyrektor muzeum.