- Wojska niemieckie zajmują Poznań. Przez pierwszy tydzień wojny Wielkopolski broniły głównie paramilitarne oddziały ochotnicze straży obywatelskiej, tocząc regularne bitwy z Niemcami w obronie m.in. Kłecka, Gniezna, Mogilna i Inowrocławia. Działania te zapobiegły również dywersji na tyłach polskich linii, która tak bardzo dała się we znaki naszym oddziałom pod Łodzią czy na Śląsku.

- Następuje pierwsza masowa egzekucja Polaków w Bydgoszczy (rozstrzelano ok. 1500 osób).

- Polskie forty nadal bronią dostępu do Łomży i przeprawy na Narwi. Rano odparto kolejne dwa ataki Około godz. 20.30 przychodzi rozkaz do odwrotu. Załoga przyjmuje go z niedowierzaniem. Niemniej obrońcy wycofują się.

- Przed południem, pod groźbą rozstrzelania jeńców, kapitan Raginis poddaje ostatnie bunkry pod Wizną i popełnia samobójstwo.

- Pod Zambrowem Samodzielna Grupa Operacyjna "Narew" zostaje okrążona przez niemiecką Grupę Armii "Północ".

- Walki nad Bzurą przybierają na sile. Polskie jednostki odbijają miejscowość Piątek i zajmują pozycje do kolejnych ataków. Niemcy ściągają w rejon walk coraz więcej posiłków - głównie z kierunku Warszawy. Przynosi to chwilową ulgę mieszkańcom stolicy i umożliwia oddziałom Armii "Łodź" przedarcie się do Wisły, na zachód od Warszawy.

- W pięć dni po zajęciu miasta Hitler odwiedza Kielce. Towarzyszy mu Erwin Rommel, wówczas dowódca batalionu ochrony dyktatora.

- Armia "Kraków", po ciężkich walkach na linii Busko - Stopnica - Szczucin przebija się przez niemieckie jednostki zmotoryzowane, które już zaczynały jej zagradzać drogę od czoła. Celem Armii - jak większości polskich odziałów - jest przeprawa na wschodni brzeg Wisły.

- Broniąca Łańcuta Brygada pułkownika Maczka otrzymuje wiadomość o nowym zagrożeniu niemieckim w okolicach Przeworska. Opuszczając miasto, Brygada wpada na niemiecką ofensywę i zostaje rozdzielona na dwie części. Łańcut zostaje przez Niemców zdobyty wieczorem. Po przybyciu nad San, Maczek stwierdza, że to, co miało być następną polską linią obrony jest zwykłą - jak to określił - "fatamorganą". Na skutek ciepłego i suchego lata, poziom wody w Sanie obniżył się tak bardzo, że nie jest on żadną przeszkodą dla wroga.

- I rzeczywiście - jeszcze tego samego dnia - niemiecka 14 armia przekracza San. Dochodzi do ciężkich walk o przyczółek na prawym brzegu rzeki - w Radymnie. Na południu, Niemcy zajmują opuszczony Sanok i również przekraczają San. Stwarza to realne zagrożenie dla Lwowa.

- Terytorium Polski opuszcza ambasador ZSRR Nikołaj Szaranow.

- Francuski wódz naczelny gen. Maurice Gamelin wbrew oczywistym faktom donosi Rydzowi - Śmigłemu, że zaangażował w walki połowę swoich czynnych dywizji.