Wszystkie takie zgłoszenia należy kierować na adres [email protected].

 

W zgłoszeniach prosimy podawać:

- dokładną lokalizację,

- liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,

- koszty,

- termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,

- czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,

- informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,

- osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.

 

- Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego będą się kontaktować z osobami zgłaszającymi akces do użyczenia swoich miejsc noclegowych. Za każdą chęć niesienia pomocy już teraz składam podziękowania. Liczba zgłoszeń z Małopolski to niemal pospolite ruszenie i bardzo konkretny wyraz solidarności z Ukrainą. Będziemy koordynować te działania związane z bazą noclegową dla uchodźców z Ukrainy na terenie Małopolski. Baza miejsc została już przygotowana m.in. w oparciu o miejsca wskazane przez marszałka województwa oraz akademiki, będzie uruchamiana zgodnie z potrzebami. Zgłoszenia będziemy wykorzystywać do jej dalszego rozszerzania - mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.