Kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. ZOBACZ

Św. Ignacy Loyola lubił używać tego łacińskiego słowa (magis), aby pokazać, że autentycznie przeżywane chrześcijaństwo jest nieustannym wzrostem w przyjaźni z Jezusem Chrystusem i w służbie drugiemu człowiekowi. Dlatego MAGIS oznacza coś więcej - symbolizuje chrześcijańską drogę ku pełni życia, realizowaną na sposób ignacjański.

Założyciel zakonu jezuitów ujął dynamikę chrześcijańskiego życia w trzech słowach: poznać – pokochać – naśladować. MAGIS to spotkanie młodych (18-30 lat) z całego świata zainteresowanych duchowością ignacjańską. Jest to okazja do przeżycia przygody na trzech płaszczyznach: indywidualnego rozwoju, relacji z ludźmi i dialogu międzykulturowego. Dlatego też młodzi z całego świata mogli przygotować się do ŚDM przy pomocy m.in. Ignacjańskich Eksperymentów. To propozycje różnych aktywności, dzięki którym można nauczyć się pracować w zespole, doświadczyć wspólnoty, a także gromadzić doświadczenia i poddawać je refleksji. Wszystko po to, by lepiej poznać samego siebie, a dzięki temu zbliżyć się do Boga i ludzi.

W ramach projektu MAGIS młodzi mogli wziąć udział w eksperymentach: pielgrzymkowym, służby, artystycznym lub społeczno-kulturowym. 17 lipca uczestnicy Eksperymentu, wyruszą w miejsca, gdzie będą realizować swoje zadania - w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Litwie. W Częstochowie, w tygodniu poprzedzającym ŚDM, spotkają się z młodymi z całego świata. Będzie to czas podsumowania Ignacjańskich Eksperymentów, wspólnego świętowania. Odbędzie się tam „Festiwal Narodów”czyli prezentacja kultury, języka i talentów uczestników z każdego kraju obecnego na programie MAGIS. 

 

(Ewa Szkurłat, Anna Łoś)