Najważniejsze, że mieszkańcom się podoba. Wszystkie informacje dotyczące bezpłatnych zajęć sportowych - nie tylko tych organizowanych przez ZIS - można znaleźć na stronie internetowej Krakowa. I na profilu facebookowym.