Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Dominik Rozkrut powiedział, że to dość istotny spadek. W porównaniu z danymi spisu z 2011 roku znacznie obniżyła się liczba małżeństw, zarówno z dziećmi, jak i bez dzieci. W 2021 roku było ich około 7 312,0 tys., czyli ponad 72,0 procent ogółu rodzin, podczas gdy 10 lat wcześniej odpowiednio 8153,2 tys., co stanowiło 74,3 procent ogółu rodzin.

GUS dodał, że dynamicznie, bo o ponad 74 procent, wzrosła liczba par pozostających w związkach niesformalizowanych - w 2021 r. odnotowano ich 552,8 tys. (w 2011 r. - odpowiednio 316,5 tys.)

GUS dodał, że "w okresie międzyspisowym spadek liczby rodzin dotyczył głównie miast - w 2021 r. odnotowano spadek o 824,4 tys., czyli ponad 12 procent. Natomiast na wsi odnotowano niewielki wzrost - nieco ponad 11 tysięcy, czyli o 0,3 procent.