- Wybudujemy dodatkowo pętlę do zawracania autobusów w rejonie ulicy Traugutta, żeby osoby zainteresowane mogły dojechać jak najbliżej basenu miejskiego. Pojawi się nowa nawierzchnia w rejonie ogródków działkowych, zostanie też wybudowana droga od przejazdu kolejowego w kierunku ulicy Kwiatkowskiego - przekonuje Artur Michałek, dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie.

Oprócz tego powstanie także węzeł przesiadkowy, a wiele dróg zostanie wyremontowanych. ZDiK planuje lada dzień ogłosić przetarg na te inwestycje.

Pośpiech jest wskazany, bo Igrzyska zaplanowano na przyszły rok. Remonty będą realizowane dzięki 35 milionom dofinansowania, które Tarnów otrzymał w ramach rządowego programu Polski Ład.