Zajęcia prowadzi stowarzyszenie Podaruj Dzieciom Promyk Słońca, które otrzymało na ten cel 80 tys. zł dotacji z budżetu województwa. Całkowitą wartość zadania oszacowano na blisko 89 tys. zł.

"Uczniowie poznają praktyczną wiedzą z zakresu prawa" – wyjaśniła w środę w Tarnowie Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Dodała, że organizator zajęć zatrudnił sześciu prawników, trzech radców prawnych, jedną sędzię i dwóch adwokatów, którzy prowadzą zajęcia w 14 placówkach oświatowych – w klasach I-III nauczania początkowego, IV-VIII szkół podstawowych i I-III szkół średnich. W projekcie uczestniczą placówki z Tarnowa, gminy Tarnów, z powiatu tarnowskiego i bocheńskiego.

"Prawnicy uczestniczący w projekcie wykazują się nie tylko wiedzą, ale też niezwykłą kreatywnością i zdolnościami, w ciekawy i oryginalny sposób zachęcają uczniów do zdobywania i poszerzania wiedzy. Zajęciami zainteresowani są także nauczyciele, którzy podkreślają, że uczestnicząc w zajęciach z dziećmi i młodzieżą, sami zdobywają dodatkową wiedzę" – podkreśliła Malec-Lech.

Katarzyna Macoń, prezes stowarzyszenia Podaruj Dzieciom Promyk Słońca wyjaśniła, że przedsięwzięcie edukacyjne ma formę kursów z zakresu prawa, przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych, średnich i dla dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W zajęciach wykorzystywane są najnowsze formy edukacyjne i multimedia.

Organizatorzy wyjaśnili, że zajęcia są prowadzone przez sędziów, mecenasów i radców prawnych. Uczniowie dowiadują się, czym jest prawo, co znaczą określenia: norma prawna, przepis prawny czy przestępstwo. Omawiane są także zagrożenia występujące na co dzień w świecie rzeczywistym i wirtualnym, tj. przemoc psychiczna, fizyczna i seksualna – w rodzinie, a także pobicia i naruszanie nietykalności cielesnej, nawiązywanie znajomości i zawieranie różnych transakcji w sieci ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia, jak nie zostać oszukanym i wykorzystanym.

W trakcie zajęć są także przedstawiane zasady zawierania umów w rozumieniu prawa cywilnego i prawa pracy, wyjaśniane są podstawowe zagadnienia dotyczące np. szantażu, stalkingu czy hejtu w sieci. Przedstawiane są skutki nieprzestrzegania norm prawnych i zasad współżycia społecznego na przykładach rozpraw sądowych.

Prezes stowarzyszenie oceniła, że projekt cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży i władz szkół regionu tarnowskiego.

 

(PAP/jp)