Mieszkańcy Mościc tłumaczą, że mają silne poczucie przynależności i integracji, żyje się tu dobrze, bo jest dużo zieleni i spokojnie. Czują mocną tożsamość - mówi Anna Chmura dyrektor Centrum Sztuki Mościce.

Podczas urodzin Mościć prezentowana była specjalna publikacja  Spacerowniki  - to wydane przez Centrum Sztuki przewodniki po Mościcach, które mają poprowadzić turystę przez historię i ciekawe miejsca tej przemysłowej dzielnicy Tarnowa. Podczas urodzin Mościć nie zabrakło również tortu.

Mościce nazywane też dzielnicą-ogrodem powstały pod koniec lat 20. przy powstającej tam Fabryce Zakładów Azotowych. Swoją nazwę przejęły od nazwiska prezydenta Ignacego Mościckiego, inicjatora budowy fabryki. Fabryka w Mościcach, obok budowy portu w Gdyni, była największą polską inwestycją lat dwudziestych XXw.