- Naszym celem jest pozyskanie pieniędzy rządowych. Do tej pory gmina Tarnów nie mogła tych pieniędzy pozyskać. Pieniądze są na komunikację wewnętrzną w danej gminie. Województwo małopolskie może się jednak o to starać. Gdyby województwo - mamy wstępną zgodę marszałka - firmowało komunikację, może wystąpić o środki zewnętrzne. To 3 złote do wozokilometra. W przypadku gminy Tarnów zobowiązaliśmy się w 100% pokryć resztę dopłaty po przetargu - mówi wójt gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł.

Jak zapewnia wójt, komunikacja realizowana na terenie gminy przez Urząd Marszałkowski byłaby identyczna jak obecnie w kwestii siatki połączeń. Mieszkańcy zyskaliby jednak lepsze autobusy wyposażone w tablice świetlne i powiadomienia głosowe. Kolejnym bonusem byłby dostęp do internetowych aplikacji i rozkładów jazdy.

Urząd Marszałkowski w ciągu miesiąca ma ogłosić przetarg na realizację połączeń lokalnych na terenie gminy. Marszałkowskie autobusy mogłyby wozić mieszkańców już od lipca.

Wójt gminy Tarnów zapewnia również, że cena biletów pozostałaby bez zmian, utrzymane byłyby też wszystkie ulgi.