Ur. 1989-11-16, Proszowice. Ukończył politologię i komunikację społeczną na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prowadzi gospodarstwo rolne. Jeden z założycieli proszowickiego stowarzyszenia „KPR Razem”. Był członkiem rady powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej. W l. 2014-2015 radny Proszowic. Poseł VIII i IX kad. W Sejmie VIII kad. członek KP Kukiz'15. Od lipca 2019 r. - KP PiS. Pracował w komisjach: ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa; rolnictwa i rozwoju wsi; administracji i spraw wewnętrznych; edukacji, nauki i młodzieży. W Sejmie IX kad. kontynuuje pracę w komisjach: administracji i spraw wewnętrznych; edukacji, nauki i młodzieży; rolnictwa i rozwoju wsi. Od października 2019 r. członek partii Solidarna Polska.