"Dzięki zastosowaniu metod Halliwick i PNF widzimy znaczącą poprawę w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych zarówno w zakresie ruchomości, zmniejszenia napięcia mięśniowego, jak również oswojenia z wodą. Jest to też często pierwszy krok do pracy z osobami niepełnosprawnymi w basenie" - wyjaśnia Mateusz Śliwa, prezes fundacji RuszSię. 

Zapisy na zajęcia na basenie potrwają do 16 maja. Potrzebne jest orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zajęć rehabilitacyjnych w wodzie oraz formularz, który jest dostępny na stronie ruszsie.org.pl - tam też więcej informacji.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w niedziele. Fundacja RuszSię rozpoczęcie cyklu planuje na 23 maja i potrwa on do końca lipca (10 tygodni). 

 

Bartłomiej Maziarz/łk