Wnioski NIK

Najwyższa Izba Kontroli wytknęła Tarnowskiemu Klastrowi Przemysłowemu "słabą aktywność przy zagospodarowywaniu niektórych jej nieruchomości, która nie sprzyjała rozwojowi przedsiębiorczości". NIK podkreślił, że w skrajnych przypadkach - w Parku Przemysłowym Czysta - klaster sprzedawał swoje nieruchomości pod inwestycje nawet 17 lat. Z kolei w Parku Przemysłowym, przy ulicy Kryształowej, który został w całości przekazany inwestorom, w momencie kontroli przez NIK na 36 % jego powierzchni nie została zrealizowana żadna inwestycja.

NIK zauważyła również, że przekazany przez miasto klastrowi teren przy ulicy Traktorowej od 10 lat leży odłogiem, a wręcz w części jest bezumownie wykorzystywany jako pole uprawne.

Wojciech Dudek z NIK przekonuje również, że do 2015 roku klaster nie zapisywał w umowach z inwestorami możliwości odkupienia nieruchomości, jeśli przedsiębiorca nie rozpocznie działalności i nie stworzy nowych miejsc pracy, przez co na niektórych sprzedanych terenach nic się nie dzieje i klaster nie może z tym nic zrobić. Jak zauważa Dudek, w przypadku dwóch umów, w których klaster zastrzegł sobie możliwość odkupu takich terenów, spółka tego nie zrobiła.

Inspektorzy NIK zauważyli także, że spółka nie zobowiązuje inwestorów do podawania dokładnych danych dotyczących nowych miejsc pracy, które zamierzają utworzyć. Najwyższa Izba Kontrola podejrzewa, że w takim przypadki firmy mogą podawać liczbę osób, które przenoszą ze starej siedziby na nieruchomości kupione od klastra. Jak zauważa przy tym Wojciech Dudek z NIK, to poważne uchybienie, ponieważ nie pozwala klastrowi rzetelnie i w pełni rozliczać się ze swojego statutowego celu.

Dlatego we wnioskach pokontrolnych NIK zobowiązał zarówno klaster do pozyskiwania takich informacji, jak i Miasto Tarnów jako właściciela spółki - do ich wymagania.

Najwyższa Izba Kontroli pochwaliła za to Tarnowski Klaster Przemysłowy za utworzenie pod koniec 2015 roku Inkubatora Przedsiębiorczości, który szybko się zapełnił. NIK zganił spółkę jednak za to, że mimo iż posiadała własne nieruchomości od 2013 roku, do czerwca 2019 na swoją siedzibę wynajmowała nieruchomość w mieście.