Zdaniem kandydata na radnego największą bolączką Tarnowa jest kiepski styl zarządzania prowadzony przez dotychczasowe władze samorządowe, a podatki powinny zostać na takiem poziomie, na jakim są obecnie.