Po mszy uczestnicy uroczystości złożą kwiaty przy popiersiu generała w Galerii Wielkich Polaków w Parku Jordana. W obchodach biorą udział między innymi weterani oraz córka generała, ambasador Polski we Włoszech Anna Maria Anders.

Jutro główne uroczystości rocznicy urodzin generała Andersa odbędą się na terenie Centrum Operacji Wojsk Lądowych. Miejsce uroczystości nie jest przypadkowe, Centrum kultywuje tradycje między innymi II Korpusu Polskiego.