Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy PWSZ w Tarnowie.

Klub seniora utworzony został w ramach projektu „Międzyosiedlowe Centrum Aktywności Senioralnej”, realizowanego jako zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2021. Zajęcia prowadzone są w każdy poniedziałek, środę i piątek.