- Dotyczą one organizacji wydarzeń kulturalnych, kulinarnych, budowy lub remontów obiektów sportowych, placów zabaw. Są projekty dotyczące infrastruktury drogowej. Jak co roku jest też coś dla seniorów, czyli Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej - mówi Lucyna Bielatowicz z tarnowskiego magistratu.

W puli Budżetu Obywatelskiego Tarnowa na rok 2022 są 4 miliony złotych. Dodajmy, że mieszkańcy do tej najnowszej edycji zgłosili 21 propozycji. Dlaczego 5 z nich odpadło? "Była to modernizacja boiska na osiedlu Westerplatte. Szacowany koszt był znacznie wyższy niż koszt, który nam przedstawiła osoba zgłaszająca projekt. Odpadła też rewitalizacja skweru przy Miejskim Domu Sportu. Czas realizacji zadania przekracza 1 rok budżetowy. Taki jest wymóg. Nie przeszedł też projekt 'Życie po stracie', którego celem była pomoc rodzicom po poronieniu. Koszt, który zgłosił wnioskodawca, wynosił 60 tysięcy złotych. Minimum to 100 tysięcy złotych. Odpadły też dwa inne projekty: 'Pomóżmy zwierzętom - ofiarom zdarzeń komunikacyjnych', gdyż większość zadań opisanych w projekcie jest realizowana przez PUK i azyl, a także "Sięgaj wyżej". Ten projekt miał na celu wybudowanie ścianki wspinaczkowej. Tu były dwa problemy. Ze względów bezpieczeństwa szacowany koszt utrzymania obiektu przekracza 20%, a także nie było zgody zarządcy terenu na tę lokalizację" - mówi Lucyna Bielatowicz.

W dniach 14 września – 14 października odbędzie się głosowanie nad wyborem projektów, które zostaną uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Miasta Tarnowa. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 15 października. Głosować można elektronicznie z wykorzystaniem Karty Mieszkańca lub danych osobowych na stronie www.bo.tarnow.pl. Głosować można także tradycyjnie. Urny do głosowania znajdują się w budynkach Urzędu Miasta, a arkusze można wydrukować ze strony tarnow.pl


LISTA PROJEKTÓW:

1.    Czytaj! W Tarnowie. Zakup książek i e-booków dla MBP w Tarnowie.
2.    Wielofunkcyjne boisko sportowe.
3.    Remont ulicy Sanguszków oraz budowa parkingu dla odwiedzających park Sanguszków.
4.    Budowa ul. Czereśniowej - Etap 2.
5.    Festiwal Smaku i Kultur Świata.
6.    Marcinka - Góra Aktywności.
7.    Remont, przebudowa i budowa placu zabaw na terenie osiedla Krzyż.
8.    Modernizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na Strusinie.
9.    Tradycyjny sad - zagospodarowanie terenu skweru Kazimierza Ożgi.
10.  Centrum Systemowego Rozwoju Dzieci i Młodzieży.
11.   Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej.
12.   Remont ogólnodostępnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 18.
13.   Remonty strusińskie.
14.   Klub Zdrowej Mamy i Dziecka.
15.   Zielone przystanki w Tarnowie.
16.   "Nie utop życia" - Szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego, kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy oraz zakupu przenośnych defibrylatorów dla wszystkich tarnowskich szkół.