"Raport o stanie ABM przygotowany przez nadzorcę ma pozwolić sądowi ocenić, czy możliwe będzie ogłoszenie upadłości firmy z możliwością zawarcia układu z wierzycielami, czy raczej likwidacji spółki. Dlatego też sąd, biorąc pod uwagę okoliczność, że wnioskodawca domaga się ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, prowadzi przedsiębiorstwo znacznych rozmiarów, uznał iż najbardziej odpowiednim sposobem zabezpieczenia majątku będzie w tej sytuacji ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ten sposób zabezpieczenia powoduje ograniczenie swobody zarządu ABM Solid w dysponowaniu majątkiem, a jednocześnie nie ingeruje w możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w aktualnym stanie rzeczy" - tłumaczy Tomasz Kozioł, rzecznik tarnowskiego sądu.ABM Solid zwróciło się z wnioskiem o ogłoszenie upadłości układowej pod koniec czerwca. Chciało w ten sposób uregulować należności wobec wierzycieli. Firma oprócz inwestycji budowlanych w całej Polsce, kończy budowę nowej siedziby tarnowskiej prokuratury i rozbudowuje kampus Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Zatrudnia 1100 osób.(Marcin Tumidajski/jp)