- Jeśli osiągnięcie tego poziomu zaszczepionych wymaga drastycznych środków, to jestem zwolennikiem takiego rozwiązania. Można wprowadzić rozwiązania, które pozwolą osobom zaszczepionym na pełną swobodę. Jednocześnie będą ograniczenia dla tych, którzy nie chcą się szczepić - dodał Gowin.

Podobne rozwiązania, ograniczające dostęp do niektórych instytucji życia publicznego dla niezaszczepionych, wprowadziło już kilka krajów europejskich, między innymi Francja, Włochy, Grecja czy Portugalia. Lider Porozumienia zapewniał, że do swojej propozycji będzie przekonywał rządzących koalicjantów.