Jest prawie 440 uczniów, najwięcej w przedszkolach, najmniej w szkołach ponadpodstawowych. Ta liczba jest niezmienna.

Wielu uczniów ukraińskich, chodzących do szkół podstawowych czy średnich, kształci się w systemie online, prowadzonym przez szkoły ukraińskie. Ta grupa dzieci  nie jest obejmowana systemem edukacji polskiej.