Trasa obejmuje miejsca pomordowania ich rodaków podczas II wojny światowej i biegnie przez Żabno czy Szczurową, gdzie tabor ma swoje obozowisko. Tam uczestnicy zostaną do niedzieli, odwiedzając okoliczne miejsca związane z pamięcią Romów.19.07 (czwartek):
Wyjazd z Muzeum Etnograficznego ok. godz. 10.00. Przystanek: Żabno. Ok. godz. 13.00 uroczyste odsłonięcie nowego pomnika nagrobnego na mogile pomordowanych Romów. Przyjazd na miejsce obozowania w Parku w Szczurowej ok. godz. 16.00.

20.07 (piątek):
O godz. 17.00 spotkanie Romów i Gości przy zbiorowej mogile Romów w Szczurowej.

21.07 (sobota):
Po śniadaniu wyjazd taborem do Bielczy; modlitwa przy mogile pomordowanych Romów. Następnie wyjazd do Borzęcina; złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci o Zagładzie Romów w lesie borzęckim. Wieczorem w obozowisku dla mieszkańców Szczurowej i okolicy odbędzie się koncert w wykonaniu cygańskiej Kapeli Alojza Pompy ze Słowacji.

22.07 (niedziela):
Powrót do Tarnowa.