Jak mówi, kilka kwestii wymagają zmiany - proces inwestycyjny powinien nabrać przyspieszenia, problem związany z odpadami, finansowanie oświaty...

Rada do spraw Samorządu Terytorialnego jest gremium doradczym Prezydenta RP działającym w ramach Narodowej Rady Rozwoju. Do zadań Rady należy m.in. przygotowywanie opinii i ekspertyz dla prezydenta, identyfikowanie aktualnych problemów w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego, a także opracowywanie prezydenckich projektów inicjatyw legislacyjnych dotyczących samorządu terytorialnego.