Dzisiejsza decyzja oznacza, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal będzie wynosiła 5,75 procent.