Burmistrz Słomnik Paweł Knafel mówi, że przebudowa stacji pozwoli uwolnić potencjał biznesowy gminy: -  Stacja ma bardzo poważny potencjał, jeśli chodzi o kwestie prorozwojowe. Mamy 60 hektarów terenu Skarbu Państwa, na którym mogłaby powstać strefa gospodarcza albo giełda rolna. Takie tematy są rozważane na przyszłość.

Polskie Linie Kolejowe podpisały z Gminą Słomniki list intencyjny w sprawie remontu stacji w Niedźwiedziu. Ma on pomóc między innymi w pozyskaniu finansowania.