Osób w wieku do 17 roku życia jest o pół procenta mniej niż 10 lat temu, kiedy przeprowadzono poprzedni spis powszechny, a w wieku produkcyjnym aż o prawie 4,5% mniej. Co piąty Polak ma już natomiast powyżej 60 lat.

- Współczynnik reprodukcyjny wskazuje jednoznacznie na to, że w Polsce nastąpi trwały spadek liczby ludności. Współczynnik 0,7 prowadzi do tego, że po trzech pokoleniach populacja kurczy się w zasadzie do 1/3 - mówi prof. Piotr Szukalski.

Ze spisu powszechnego wynika też, że w Polsce w ciągu dekady znacznie przybyło mieszkań. Jest ich 15 milionów 200 tysięcy, czyli aż o 12% więcej niż w 2011 roku.

Dane dotyczące województw GUS poda dopiero w kwietniu.