Zgodnie z publicznie dostępnymi informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym - brat pana Łukasza Gibały jest lub był pośrednio lub bezpośrednio związany z wieloma firmami. Część z nich na pewno znajduje się na tej tablicy. Wśród tych firm znajdziemy też na pewno takie, które posiadają PKD: roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
- mówi Jakub Kosek, radny miejski.
Dzisiaj po południu brat kandydata na prezydenta - Bartosz Gibała odniósł się do zarzutów i przesłał oświadczenie. Pisze w nim następująco: "Działalność publiczna Łukasza Gibały jest niezależna od moich działań biznesowych, a wspólne nazwisko nie może stanowić przesłanki do ataków personalnych, uderzających w moje dobre imię. Moje spółki udzielają pożyczek podmiotom z branży fitness i handlu sprzętem fitness, IT, spożywczej, towarzystw sportowych, firm z branży budowlanej, spółek prowadzących wynajem nieruchomości komercyjnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą". Sam Łukasz Gibała poinformował też, że spłacił cały dług wobec ojca i nie ma już żadnych zobowiązań politycznych ani finansowych wobec kogokolwiek.