Najważniejsze rozwiązania proponowane w ustawie to wprowadzenie maksymalnej ceny za gaz na poziomie około 200 złotych za megawatogodzinę oraz zamrożenie wysokości stawek opłat dystrybucyjnych.

Ceną maksymalną mają zostać objęci odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, szkoły i uczelnie oraz żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe. Zasada zamrożonej taryfy będzie obowiązywała bez względu na próg dochodowy.

Minister klimatu Anna Moskwa zapowiedziała również dodatek gazowy dla 300 tysięcy najuboższych gospodarstw domowych. Nowa ustawa ma kosztować budżet państwa około 30 miliardów złotych.