Na spotkaniu omówiona zostać ma sytuacja epidemiczna i dalsze rozwiązania w walce z epidemią COVID-19. Rozmowa prawdopodobnie ma odbyć się we wtorek.