Spotkanie z urzędnikiem będzie możliwe tylko w pilnych i uzasadnionych sprawach, po uzyskaniu zgody i wskazaniu terminu przez kierującego działem. Dotyczy to wszystkich wydziałów, szczególnie tych, gdzie klientów jest sporo  – podkreśla Maria Olszowska, z biura prasowego sądeckiego starostwa.

Również Powiaty Rzecznik Konsumentów będzie udzielał porad konsumenckich listownie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Powiatu Nowosądeckiego.

Bartosz Niemiec/bp