Klub Prawa i Sprawiedliwości:

Iwona Mularczyk, Wojciech Piech, Ilona Orzeł, Antonii Rączkowski, Kamil Olesiak, Ewa Stasiak - Kubacka, Miłosz Drożdż, Michał Kądziołka, Błażej Targosz, Krzysztof Dyrek


Klub Koalicja Nowosądecka Ludomira Handzla:

Artur Bochenek, Krzysztof Ziaja, Grzegorz Ledziński, Artur Czernecki, Ludomir Handzel, Leszek Gieniec, Dawid Dumana, Jakub prokopowicz, Maciej Rogóż


Klub Koalicji Obywatelskiej:

Grzegorz Fecko, Krzysztof Głuc, Tadeusz Gajdosz, Mieczysław Kaczwiński