Nasze zaangażowanie w ten projekt polega na wykonaniu dziewięciu rekonstrukcji ubiorów damskich z II połowy XVIII wieku. W zasadzie ubiory te powstały w naprawdę krótkim czasie, co zawsze jest wyzwaniem ze względu na to, że rekonstrukcje ubiorów historycznych są często bardzo pracochłonne.

Wystawa zostanie otwarta jutro i będzie prezentowana w wileńskim ratuszu przez najbliższy miesiąc. Następnie zostanie przeniesiona do zamku w Trokach. Honorowy patronat nad wystawą sprawują premierzy Polski i Litwy.