Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił wyrokiem decyzję organu administracyjnego, ale nie umorzył postępowania. Oznacza to, że sprawa ewentualnego ukarania spółki Nova nie została zakończona, a przekazana do organu administracyjnego do ponownego rozpatrzenia. Jest tutaj kwestia, że błąd organu administracyjnego polegał na zastosowaniu kary z innego artykułu

- mówi Mularczyk.

Warszawski WSA nakazał jednak wypłatę ponad 20 tys. przez GIOŚ na rzecz spółki Nova z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego. Sąd uznał również w uzasadnieniu, że kara została nałożona przy niedostatecznym zbadaniu naruszenia przepisów.