Ambulans z napędem na cztery koła i nowoczesnym wyposażaniem kosztował pół miliona złotych. Pieniądze w całości pochodziły z budżetu pogotowia.